Vissza

Sorszám: A hivatalosan megjelent kiírás: A lefolytatandó közbeszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Indítási időpont: Előzetes vitarendezés volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Jogorvoslat volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Szerződéskötés időpontja: Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerződő felek megnevezése: A teljesítés szerződésszerű volt -e? A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Az ellenszolgáltatás teljesítésének legutolsó időpontja: Eddig kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Megjegyzés:
FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2012.01.01.-2012.06.26.)
1 Közterület-Felügyelet részére informatikai rendszer beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.01.06 nem nem - A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.'
2 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlanok takarítási és hulladékgyûjtõ edények mosási feladatainak elvégzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.02.08 nem  nem 2012.03.26 1. rész.: Majorosné Tatár Marianna (1213 Bp. Mária királyné út 3/a) 2. rész: HÉLEUX Kft. (1094 Bp. Ferenc tér 4. fsz. 2.) 3. rész: HÉLEUX Kft. (1094 Bp. Ferenc tér 4. fsz. 2.) 4. rész: VERLATER Kft. (2181 Iklad, Szabadság út 183.) 5. rész: Nádasdi József (1096 Bp. Sobiesky J. u. 2. fsz. 1/a.) 6. rész: TISZTA HÁZ Kft. (1093 Bp. Lónyay u. 49. fsz. 1.) 7. rész: LAK-RENC-BAU Kft. (1201 Bp. Baross u. 105. fsz. 8.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ folyamatban
3 Budapest IX., Gát u 24. sz. alatti lakóépület kéményeinek felújítása  Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás  Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.02.10 nem nem 2012.03.08 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Bp., Bajcsy Zs. út 62.) - Épkémény Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.06.07 29 186 283-
4 Bp. IX., Kén u. 3. III. sz. épület bontási munkái Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.02.10 nem nem 2012.04.02 Platán Term Kft. (1154 Bp. Szerencs u. 172.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.08.03 36 521 000-
5 Komplex Szelektív Hulladékgazdálkodási Szolgáltatás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.02.15 nem nem 2012.03.31 Humusz Recycling Kft. (2030 Érd, Bethlen G. u. 1.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ 2012.December 31.ig folyamatos 2013.02.06 11 205 823-
6 Bp. IX., Mester u. 67. sz. alatti intézmény részleges felújítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.02.22 nem nem 2012.04.10 Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. (1097 Bp., Gubacsi út 89.) Precíz Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b. fszt. 1.) ajánlattevõi konzorcium Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ folyamatban 2012.06.27 6 042 481
7 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2012/1 Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont KÉ-3704/2012 2012.03.01 nem  nem 2012.04.23 1. rész:  PRECÍZ Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b.)             2. rész: HE-PI Kft. (1223 Bp., Rákóczi u. 12.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõk igen 2012.06.18 2012.07.02 1316595- 2061700-
8 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2012/2 (11 db) Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont KÉ-4297/2012 2012.03.07 igen nem 2012.05.02 Bp., VII. Garay u. 19. I 14. - PRECÍZ  Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b. fszt. 1.) Bp. XIII. Visegrádi u. 105. fszt. 8. - PRECÍZ Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b. fszt. 1.)   Bp. VII. Hernád u. 32. II. 26. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi u. 32-34.) Bp. IX. Drégely u. 16. fszt. 8. - Nagy Imre és Társai Kft. (1027 Bp., Frankel Leó u. 20.) Bp. IX. Tûzoltó u. 33/a. fszt. 5. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi u. 32-34.) Bp., IX. Lenhossék u. 10. fszt. 5. - PRECÍZ Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b. fszt. 1.) Bp. IX. Vágóhíd u. 31-33. XI. ép. fszt. 19. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi u. 32-34.) Bp., IX. Vágóhíd u. 31-33. VI. ép. fszt. 1. - Nagy Imre és Társai Kft. (1027 Bp., Frandel Leó u. 20.) Bp., IX. Üllõi út 83. fsz. 25. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi u. 32-34.) Bp., IX. Bakáts u. 5. fszt. 1. - Nagy Imre és Társai Kft. (1027 Bp., Frandel Leó u. 20.) Bp., IX. Aranyvirág stny. 9. III. lh. III. 12. - KIPEXTEAM Zrt. (1106 Bp., Jászberényi út 24-36.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõk igen 2012.10.16 19 383 861-
9 Budapest, IX. kerület Markusovszky park felújításának III. üteme Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.03.07 nem nem 2012.04.30  ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztõ Kft. (1119 Bp., Thán K. u. 3-5.)                   Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.09.07 86 050 629-
10 Budapest Fõváros IX.  Kerület Ferencváros Önkormányzatának illetékességi területén és Ajánlatkérõ üzemeltetésében lévõ utak útkarbantartási munkáinak elvégzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.03.08 nem nem 2012.05.02 VIA APPIA  NOUVA Kft. (1073 Bp., Hernád u. 7. II. em. 18.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ 2012.December 31.ig folyamatos
11 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ növényszigetek gondozási feladatainak elvégzése  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.04.03 nem nem 2012.05.14 BORÓKA Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes ajánlattevõ folyamatban
12 Ferencváros Önkormányzata részére 2 db 9 személyes kisbusz beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  - 2012.03.12 nem nem - A közbeszerzési  eljárás eredménytelenül zárult.'
13 Budapest, IX. kerületi általános iskolák sportudvarának térburkolatcseréje Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.03.13 nem nem 2012.05.14 Bp. IX., Telepy u. 17. Általános Iskola - ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztõ Kft. (1119 Bp., Thán K. u. 3-5.)                              Bp. IX., Bakáts tér 12. Általános Iskola - ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztõ Kft. (1119 Bp., Thán K. u. 3-5.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.06.21 2012.07.27 12 661 756- 15 034 985-
14 Budapest, IX. kerületi háziorvosi rendelõk felújítása I. eljárás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.03.13 nem nem 2012.05.07 A közbeszerzési  eljárás eredménytelenül zárult.'
15 Ferencvárosi Közterület-Felügyelet részére informatikai rendszer és a hozzá tartozó eszközök beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.03.27 nem nem 2012.05.08 A közbeszerzési  eljárás eredménytelenül zárult.'
16 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2012/3 (2 db) Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont KÉ-5254/2012 2012.03.27 nem nem 2012.05.21 Bp. IX., Vágóhíd u. 10. II. 20. - Nagy Imre és Társai Kft. (1027 Bp., Frankel Leo u. 20.) Bp. IX. Üllõi út 83. fszt. 26. - PRECÍZ Kft. (1094 Bp. Tompa u. 15/b. fsz. 1.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõk igen 2012.07.24 2012.08.27 1377751- 3660066-
18 Budapest IX., Tûzoltó u. 23. sz. alatti helyiség felújítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.03.12 nem nem 2012.04.30 PRECÍZ Kft. (1094 Bp. Tompa u. 15/b. fsz. 1.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.06.15 6 095 999-
19 Ferencváros Önkormányzata részére 2 db 9 személyes kisbusz beszerzése II. eljárás   Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.04.03 nem nem 2012.04.23 R-Carnet Service Kft. (2687 Bercel, Széchenyi út 59.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.05.31 11 968 248-
20 Budapest, IX. Tûzoltó u. 33/a. sz. lakóépület veszélyes kéményeinek felújítási munkái  Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás  - 2012.05.11 nem nem 2012.05.11 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Bp., Bajcsy Zs. út 62.) + Épkémény Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.06.26 2012.07.23 24 848 759-
21 Közoktatási intézmények óvodásai és dolgozói részére közétkeztetési ellátás biztosítása  Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. b) pont KÉ-6910/2012 2012.04.27 nem nem 2012.06.22 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ folyamatban
22 Erzsébet utalvány beszerzése a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére  Nemzeti eljárásrend szerinti hird. nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bek. c) pont - 2012.04.27 nem nem 2012.06.01 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.'
23 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  tulajdonában és kezelésében lévõ parkokban és zöldterületeken lévõ fásszárú növényzet gondozása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.04.23 nem nem 2012.06.01 Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. (1214 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 324.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes ajánlattevõ folyamatban
24 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Balatonlellei Ifjúsági és Gyermektáborában a nyári turnusok ideje alatt étkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.04.27 nem nem 2012.05.29 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.'
25 Erzsébet utalvány beszerzése a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, II. eljárás  Nemzeti eljárásrend szerinti hird. nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bek. c) pont ATF közvetlen küldése 2012.05.14 nem nem 2012.06.12 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.'
26 Bp. IX. Mester u. 67. sz. alatti intézmény IV. emeletének átalakítása, felújítása (Dominó Általános Iskola elhelyezése céljából) Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.05.15 nem nem 2012.07.02 Standard Kft. (1203 Bp, Közmûhely telep 15 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.08.22 2012.10.02 15 239 180-
27 Bp. IX. Mester u. 67. sz. alatti intézmény I. emeletének átalakítása, felújítása (Nevelési Tanácsadó elhelyezése céljából) Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.05.15 nem nem 2012.07.02 Ligetsor Bau Kft. ( 1172 Bp, Ligetsor 21 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.12.04 38 086 657-
28 Budapest, IX. Börzsöny utca 11-13 Rendõrörs felújítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.05.18 nem nem 2012.07.03 Léta Fõvállalkozó Kft. ( 1023 Bp, Szemlõhegy u. 1/b ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.12.19 37 924 031-
29 Háziorvosi rendelõk felújítása II. eljárás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.05.18 nem nem 2012.07.03 PRECÍZ Kft. (1094 Bp. Tompa u. 15/b. fsz. 1.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.10.24 16 202 399-
30 Ferencváros Önkormányzata részére hosszúlejáratú hitel felvétele  Kbt. 89. § (2) bek. d) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás  KÉ-8006/2012 2012.05.25 igen nem 2012.09.05 Raiffeisen Bank Zrt. ( 1054 Bp, Akadémia u. 6 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ folyamatban
31 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.05.25 nem nem 2012.07.02 Lián Kertészeti Kft. ( 1119 Bp, Thén Károly u. 3-5 ) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes ajánlattevõ folyamatban
32 Budapest IX., Gát u 7. sz. alatti lakóépület kéményeinek felújítása  Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás  Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.05.30 nem nem 2012.06.28 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Bp., Bajcsy Zs. út 62.) + Épkémény Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.08.27 8 143 040-
33 Budapest IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti hivatali épületben lift létesítése I. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.05.31 nem nem 2012.07.03 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.'
34 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2012/4 (2 db) Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont KÉ-8908/2012 2012.06.05 nem nem 2012.08.21 1. HE-PI Kft. ( 1223 Bp, Rákóczi út 12 ) Lenhossék utca 5 I em 14 és I em 11 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.10.31 2012.10.31 1169100- 1244718-
35 Molnár Ferenc Általános Iskola számára iskolai gyermekétkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.11 nem nem 2012.07.17 IZ-Land 2008 Kft. ( 1202 Bp, Kéreg utca 10 ) Oktatási intézmény - Nyertes Ajánlattevõ folyamatban
36 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium számára iskolai gyermekétkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.11 nem nem 2012.07.17 Gastro-Ton Bt. ( 2081 Piliscsaba, Nádorerdõ utca 24 ) Oktatási intézmény - Nyertes Ajánlattevõ folyamatban
37 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Balatonlellei Ifjúsági és Gyermektáborában a nyári turnusok ideje alatt étkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.11 nem nem 2012.07.20 Lelle Catering Kft. ( 8638 Balatonlelle, Rákóczi utca 336 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.08.27 4 339 412-
38 Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium számára iskolai gyermekétkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.13 nem nem 2012.07.23 Gastro-Ton Bt. ( 2081 Piliscsaba, Nádorerdõ utca 24 ) Oktatási intézmény - Nyertes Ajánlattevõ folyamatban
39 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára gyermekétkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.13 nem nem 2012.07.23 Gastro-Ton Bt. ( 2081 Piliscsaba, Nádorerdõ utca 24 ) Oktatási intézmény - Nyertes Ajánlattevõ folyamatban
40 Ferencvárosi Közterület-Felügyelet részére térfigyelõ rendszer kiépítése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.14 nem nem 2012.07.20 MBV Szolgáltató Kft. ( 1171 Bp, Pajta u. 26 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.11.20 22 161 500-
41 József Attila Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola számára iskolai gyermekétkeztetés biztosítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.18 nem nem 2012.08.13 IZ-Land 2008 Kft. ( 1202 Bp, Kéreg utca 10 ) Oktatási intézmény - nyertes ajánlattevõ folyamatban
42 Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola számára iskolai gyermekétkeztetés biztosítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.18 nem nem 2012.07.30 Gastro-Ton Bt. ( 2081 Piliscsaba, Nádorerdõ utca 24 ) Oktatási intézmény - nyertes ajánlattevõ folyamatban
43 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló intézmények építészeti és gépészeti felújítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.20 nem nem 2012.07.25 1. Mázás Építõipari és Kereskedelmi Kft. ( 2316 Tököl, Dianna Sétány 101 ) 2. Mázás Építõipari és Kereskedelmi Kft. 3. Ligetsor-Bau Kft. ( 1172 Bp, Liget sor 21 ) 4. Precíz Kft. (1094 Bp Tompa utca 15/b ) 5. Ligetsor-Bau Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.10.10 2012.10.10 2012.11.08 2012.10.10 2012.10.10 15277711- 12249310- 14754080- 13144499- 14150992-
44 Budapest Fõváros IX. kerületi Óvodáinak karbantartási, felújítási feladatainak ellátása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.06.28 nem nem 2012.08.30 Ksza-Invest Kft. ( 2740 Abony, Ferenc u. 1 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.12.06 469 429-
45 Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19. sz. alatti orvosi rendelõ felújítása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.29 nem nem 2012.09.19 Szabados és Társa Építõipari és Szolgáltató Kft. ( 1212 Bp, II Rákóczi Ferenc út 146 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.12.18 7 878 509-
46 Budapest, IX. kerület Soroksári út 92. sz. alatti lakóépület bontása  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.07.02 nem nem 2012.08.21 Lak-Renc-Bau Kft. ( 1201 Bp, Baross u. 105 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.10.02 2012.10.29 28 459 058-
47 Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 24-28. sz. alatti hivatali épületben lift létesítése II.  Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  ATF közvetlen küldése 2012.06.26 nem nem 2012.07.30 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.'
48 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában áló lakások felújítása 2012/5 Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont KÉ-10225/2012 2012.06.27 nem nem 2012.08.21 1. rész Lipcsei és Társa Bt. ( 1144 Bp, Gvadányi u. 32-34 ) Drégely u. 18 I/26 2. rész Nagy Imre és Építész Társasi Kft. ( 1027 Bp, Frankel Leó u. 20 ) Lónyay u. 26. I/6 3. rész HE-PI Kft. ( 1223 Bp, Rákóczi u 12.) Telepy u. 27. I/20 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ folyamatban 2012.11.06 2013.01.25 2012.10.29 1159021- 980644- 1604237-
49 Budapest IX., Ferenc tér 9. sz. alatti épület felújítási munkái Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás  KÉ-10774/2012 2012.07.06 igen 2012.09.10 ZERON Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesalja u . 5. I. 3.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ folyamatban 2012.12.18 30 346 720-
50 Budapest IX. Balázs B. u. 23. sz. alatti lakóépület kéményinek felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.07.09 nem nem 2012.08.09 Kéményszervíz 1989 Kft. - Épkémény Kft. közös ajánalttevõ (1054 Bp. Bajcsy Zs. út 62. ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.09.03 14 628 064-
51 Budapest IX. kerület Lehossék u. 24-28. sz. alatti hivatali épületben lift létesítése III. Nemzeti Eljárásrend Szerinti Nyílt Közbeszerzési Eljárás / KBT. 121. § (1) Bekezdés B, Pontja Szerint / KÉ-11754/2012 2012.07.26 nem nem 2012.09.19 E-Builder Kft. ( 1094 Bp, Páva u. 5. IV/21 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2013.01.28 29 075 109-
52 Budapest, IX. Csarnok tér felújítása II. ütem Kbt. 122. § (76) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.07.27 nem nem 2012.10.03 Szabados és Társa Építõipari és Szolgáltató Kft. ( 1212 Bp, II Rákóczi Ferenc út 146 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ folyamatban 2013.01.29 53 365 907-
53 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére Microsoft licencek beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.08.17 nem nem 2012.09.28 LicensePort Zrt. ( 1119 Bp, Keveháza u. 1-3 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igne 2012.11.23 15 567 660-
54 Telepy utca 34. szám alatti lakóépület veszélyes kéményinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.09.06 nem nem Kéményszervíz 1989 Kft.- Épkémény Kft. közös ajánlattevõ(1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2012.11.14 15 194 703-
55 Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2012/6. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont ATF közvetlen küldése 2012.10.19 nem nem 2012.12.21 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2013.03.05 2013.02.25 2013.03.05 2013.03.05 2013.03.04 2013.03.05 816487- 2661293- 1188590- 1114331- 2106132- 1401958-
56 Budapest, IX. Lenhossék u. 10. sz. alatti lakóépület kéményeinek felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás ATF közvetlen küldése 2012.10.26 nem nem 2012.11.28 "Kéményszervíz 1989 Kft.- Épkémény Kft. közös ajánlattevõ(1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.)" Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2013.02.18 16 590 073 -
57 Ajánlatkérõ számára tehergépjármû beszerzése (FESZOFE) Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.11.07 nem nem 2012.12.03 Exproteam Kft. (2144 Kerepes, Szabadság út 98.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes ajánlattevõ igen
58 Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlanok takarítása és hulladékgyûjtõ edények mosása (FESZOFE) Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.12.04 nem nem 2013.01.21 Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes ajánlattevõ folyamatban
59 Önkormányzati tulajdonú üres lakás felújítás Bp., IX. Telepy u. 34. fszt. 9. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.12.03 nem nem 2013.01.02 Lipcsei és Társa Bt. ( 1144 Bp, Gvadányi u. 32-34. ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
60 Önkormányzati tulajdonú üres lakás felújítás Bp., IX. Vágóhíd u. 10. I. 11. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.12.03 nem nem 2013.01.02 Lipcsei és Társa Bt. ( 1144 Bp, Gvadányi u. 32-34. ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
61 Önkormányzati tulajdonú üres lakás felújítás Bp., IX. Táblás köz 1. fszt. 274. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.12.03 nem nem 2013.01.02 Precíz Kft. ( 1094 Bp, Tompa u. 15. ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2013.02.25 3 051 180 -
62 Önkormányzati tulajdonú üres lakás felújítás Bp., VII. Dembinszky u. 46. II. 35. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.12.03 nem nem 2013.01.02 HE-PI Kft. ( 1223 Bp, Rákóczi u. 12 ) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
63 Lakóépület kéményeinek felújítása Bp., IX. Gát u. 22. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.12.10 nem nem 2013.01.04 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Bp., Bajcsy Zs. út 62.) + Épkémény Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ igen 2013.02.22 9 165 190 -
64 Lakóépület kéményeinek felújítása Bp., IX. Mester u. 43. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás Írásbeli konzultáció közvetlen megküldése 2012.12.10 nem nem 2013.01.04 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Bp., Bajcsy Zs. út 62.) + Épkémény Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
65 Ferencváros Önkormányatának tulajdonában lévõ épületek és lakások felújítási munkái Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.12.13 nem nem 2013.01.28 Viarex Kft. ( 1221 Bp, Jobbágy út 35. ) FEV IX. Zrt. - Nyertes ajánlattevõ
66 Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ épületek és lakások hibaelhárítási és gyorsszolgálati felújítási munkái Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.12.13 nem nem 2013.01.28 Viarex Kft. ( 1221 Bp, Jobbágy út 35. ) FEV IX. Zrt. - Nyertes ajánlattevõ
67 Bp. IX., Illatos út 5/b. sz. alatti lakóépület bontási munkái Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2013.01.09 2013.02.15
68 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala takarítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ATF közvetlen küldése 2012.03.12 nem nem 2012.06.27 Oportet Kft. (1193 Bp, Leiningen u. 18.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõk igen 2013.02.13 8 339 979-
69 Belsõ Ferencváros Kulturális negyed fejlesztése KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 azonosító jelû projekten belül építési munkák Budapest IX. kerületében 1. rész: Ráday utcai Kapcsolószekrény 2. rész: Ráday utcai Könyvesház és pinceklub 3. rész: Ráday utcai portálok 4. rész: Csarnok tér és Egyetem kert rendezése 5. rész: INFOPONT Turisztikai Információs Központ kialakítása hirdetménnyel induló általános, egyszerû - ÉSZKER KFT. által lebonoylítva ATF feladása az elektronikus hirdetmény feladó rendszerben 2012.01.04 nem nem 2012.04.20 1-5. rész: E-Builder Építõipari és Mérnöki Tanácsadó Kft. (1094 Bp., Páva u. 5. IV/21.) Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata- Nyertes ajánlattevõ Az 1, 3,4,5. részre igen 1.rész:2012.07.12 3.rész:2012.07.30 4.rész:2012.11.02 5.rész:2012.08.31 1.rész:2012.09.14 3.rész:2012.11.27 4 .rész:2012.12.10 5.rész:2012.11.06. 1.rész:13.970.000.- 3.rész:27.813.000.- 4.rész:276.860.000.- 5.rész:33.655.000.- A 2. rész nem teljesült, mert a kivitelezõ nem kapott munkaterületet a szerzõdésben vállalt határidõig. Új közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor.
70 Belsõ Ferencváros Kulturális negyed fejlesztése KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 - Ráday Könyvesház hirdetmény nélküli, tárgyalásos - ÉSZKER KFT. által lebonyolítva ATF közvetlen küldése 2012.09.19 nem nem 2012.11.07 E-Builder Építõipari és Mérnöki Tanácsadó Kft. (1094 Bp., Páva u. 5. IV/21.) Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata- Nyertes ajánlattevõ igen 2013.03.07 22.026.797.- I. rész-számla