Vissza

Sorszám: A hivatalosan megjelent kiírás: A lefolytatandó közbeszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Indítási időpont: Előzetes vitarendezés volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Jogorvoslat volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Szerződéskötés időpontja: Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerződő felek megnevezése: A teljesítés szerződésszerű volt -e? A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Az ellenszolgáltatás teljesítésének legutolsó időpontja: Eddig kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Megjegyzés:
FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2013.01.01.- )
1 Bp. IX., Illatos út 5/b. sz. alatti lakóépület bontási munkái Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.01.09 nem nem 2013.02.15 LAK-RENC BAU Kft. (1201 Budapest, Baross u. 105. fsz. 8.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
2 Kiviteli tervek elkészítése a "Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem" c. projekthez Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.01.15 nem nem 2013.02.19 Ybl Tervezõ Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 1.); KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllõi út 455.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
3 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévõ parkokban és zöldterületeken lévõ fásszárú növényzet gondozása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.01.18 2013.02.25 Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. és a Garden Fasorfenntartó Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
4 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának illetékességi területén és Ajánlatkérõ üzemeltetésében lévõ utak útkarbantartási munkáinak elvégzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.01.21 2013.02.26 Via Appia Nouva Kft. (1073 Budapest, Hernád u. 7. II. 18.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
5 Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlanok takarítása és hulladékgyûjtõ edények mosása (FESZOFE) II. területcsoport Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.01.23 2013.02.19 HÉLEUX Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 4. fsz. 2.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
6 "Ferencváros" újság nyomdai elkészítése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.01.30 2013.03.01 Archidesign Szolgáltató KKt. 1122 Budapest, Városmajor u. 80. III. em. 19. és Pannónia Nyomda Kft. közös ajánlattevõk 1139 Budapest, Frangepán u. 16. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
7 Ferencváros Önkormányzatának kezelésében lévõ növényszigetek, parkok, zöldterületek gondozási feladatai Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.01 2013.03.11 Boróka ’98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
8 Mûszaki ellenõri tevékenység elvégzése a "Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem" Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.04 2013.03.11 C.S.T Komplex Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 26.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
9 FESZ Kft. teljes mûszerparkjának rendszeres karbantartása, felülvizsgálatok elvégzése, nyilvántartási és jelentési kötelezettségek teljesítése, illetve egyéb mûszerek kalibrálása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.13 2013.03.25 Quantum Hospital Karbantartó és Üzemeltetõ Kft. ( 1126 Budapest, Istenhegyi út 4/f.) Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
10 Ferencváros Önkormányzata részére telefon alközpont beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.14 2013.05.13 "NET’54 Üzleti Kommunikáció Kft. (1138 Budapest, Váci út 168.) " Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
11 Komplex Szelektív Hulladékgazdálkodási Szolgáltatás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.19 2013.03.29 Az eljárás eredménytelenül zárult'
12 Önkormányzati tulajdonú üres lakások (12 db) felújítása 2013/1. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont 2013.02.20 2013.04.15 1134 Bp., Szabolcs u. 10. I. 5. - Balage Bt. (1162 Bp., Segesvár u. 5.); 1105 Bp., Halom köz 3/b. IV. 18. - Gazsi és Gazsi Kft. (2251 Tápiószecsõ, Kátai út 47.); 1139 Bp., Forgách u. 32. B. ép. Fszt. 6. - Gazsi és Gazsi Kft. (2251 Tápiószecsõ, Kátai út 47.); 1096 Bp., Haller u. 80. VII. 30. - Gazsi és Gazsi Kft. (2251 Tápiószecsõ, Kátai út 47.); 1158 Bp., Pestújhelyi út 50. fszt. 7. - Gold-Block Hungary Kft. (1063 Bp., Szív u. 33.); 1204 Bp., Eperjes u. 76-84. E. lh. III.9. - Gold-Block Hungary Kft. (1063 Bp., Szív u. 33.);1094 Bp., Tûzoltó u. 33/a. I. 23. - Gold-Block Hungary Kft. (1063 Bp., Szív u. 33.); 1098 Bp., Börzsöny u. 1-3. II. lh. II. 8. - Gold-Block Hungary Kft. (1063 Bp., Szív u. 33.); 1097 Bp., Lónyay u. 7. II. 53. - Gazsi és Gazsi Kft. (2251 Tápiószecsõ, Kátai út 47.); 1214 Bp., Szent István u. 1/C. VII. 41. - Gazsi és Gazsi Kft. (2251 Tápiószecsõ, Kátai út 47.); Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
13 Ferencváros Önkormányzatának kezelésében lévõ öntözõrendszerek karbantartása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.26 2013.04.05 "Polygon 2000 Kft. ( 1033 Budapest, Szérûskert u. 9. IV. em. 15.) " Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
14 Ferencváros Önk. tulajdonában és kezelésében lévõ gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.28 2013.04.08 LIÁN Kertészeti Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
15 Balatonlellei táborban nyári turnusok ideje alatt közétkeztetési szolgáltatás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.02.28 2013.04.16 Kalória Gödöllõi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. (2100 Gödöllõ, Szabadság u. 3.) Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetõ Központ - Nyertes ajánlattevõ
16 Önkormányzati tulajdonú üres lakások (6 db) felújítása 2013/2. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.03.06 2013.04.29 1096 Bp., Sobiesky J u. 7. II. 24. - PRECÍZ Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b. fsz. 1.) ;1096 Bp., Haller u. 4. I. 24. - PRECÍZ Kft. (1094 Bp., Tompa u. 15/b. fsz. 1.) ;1094 Bp., Liliom u. 28. I. 5. - Balage Bt. (1162 Bp., Segesvár u. 5.); 1144 Bp., Szentmihályi út 12-14. VII. em. 184. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi út 32-34.);1094 Bp., Márton u. 13. I. 16. - HE-PI Kft. (1223 Bp., Rákóczi F. u. 12.);1096 Bp., Sobiesky J. u. 5. fszt. 1. - Weiser Károly e.v. (1225 Bp., Tündérrózsa u. 3.); Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
17 Csanok tér felújítás III. ü. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.03.14 2013.04.15 Szabados és Társa Építõipari Kft. (1212 Budapest, II. Rákóczi F. u. 146.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
18 Bp. Fõv. IX. ker. Ferencv. Önkorm. Kezelésében lévõ épületek veszélyes kéményeinek felújítási munkái tárgyú keretmegállapodásos eljárás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.03.06 2013.04.30 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
19 Térfigyelõ rendszer bõvítése, valamint a rendszer karbantartása, üzemeltetése Kbt. 121. § (1) bekezdése alapján a 122. § (4) bekezdése szerinti (kétszakaszos) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.03.20 2013.05.27 M .B.V. Szolgáltató Kft. (1171 Bp., Pajta u. 26.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
20 JAT I. ü. - projekt menedzsment támogatása és pénzügyi feladatok ellátása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.03.25 2013.05.03 "FBK-MED Bt. (1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 20.) " FEV IX. Zrt. - nyertes ajánlattevõ
21 "Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem” a Gát utca és környezetének rehabilitációjára címû projekt „Soft” programelemének végrehajtásához szakértõi szolgáltatások nyújtása" Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.03.25 2013.05.03 "Frontis Tanácsadó Kft. (1183 Budapest, Szil u. 4.( " FEV IX. Zrt. - nyertes ajánlattevõ
22 "Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan felügyelõ mérnök szakértõi szolgáltatás Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.04.04 2013.05.09 "ARENDA Consult Kft. (9552 Vásárosmiske, Petõfi S. u. 16.) " FEV IX. Zrt. - nyertes ajánlattevõ
23 Budapest, IX. Vaskapu u. 34. sz. alatti lakóépület veszélyes kéményeinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.04.05 2013.04.30 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
24 Önkormányzati tulajdonú üres lakások (5 db) felújítása 2013/3. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont 2013.04.10 2013.06.07 Bp., IX. Thaly K. u. 11. fszt. 6. - Balage Bt. (1162 Bp., Segesvár u. 5.,; Bp., IX. Drégely u. 9. III. 30. - Gold-Block Hungary Kft. (1063 Bp., Szív u. 33.); Bp., IX. Ernõ u. 28. II. 29. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi út 32-34.); Bp., IX. Gabona u. 3. fszt. 3. - Gold-Block Hungary Kft. (1063 Bp., Szív u. 33.); Bp., IX. Mester u. 46. I. 106. - Lipcsei és Társa Bt. (1144 Bp., Gvadányi út 32-34.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
25 József A. Általános és Alapfokú Mûvészeti Isk. számára és a Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimnázium számára iskolai közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.04.17 2013.06.10 ÍZ-Land 2008 Kft. (1202 Budapest, Kéreg u. 10.) Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ - nyertes ajánlattevõ
26 Molnár F. Ált. Isk. és a Fv. Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Int. Számára közétkeztetés bizt. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.04.17 2013.06.10 Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került'
27 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium számára iskolai közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.05.06 2013.06.24 Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került'
28 Kosztolányi Dezsõ általános Iskola és a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium számára közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.05.06 2013.06.24 Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került'
29 Ferencváros Önkormányzata részére hosszúlejáratú hitel felvétele (420,0 MFt) Kbt. 89. § (2) bek. d) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (kétszakaszos) közbeszerzési eljárás 2013.05.13 2013.07.30 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
30 Idõsek Klubjának felújítás Bp., IX. Toronyház u. 11. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.24 2013.07.08 Verlater Kft. (2181 Iklad, Szabadság út 183.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
31 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2013/1. rész Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.14 2013.06.24 Pannon Építõ Kft. (1185 Budapest, Üllõi út 731.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
32 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2013/2. rész Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.14 2013.06.24 Precíz Kft. (1094 Budapest, Tompa u. 15. B. fsz. I.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
33 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2013/3. rész Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.14 2013.06.24 Mázás Építõipari és Kereskedelmi Kft. (2316 Tököl, Diana sétány 101.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
34 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2013/4. rész Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.14 2013.06.25 Ligetsor-Bau Kft. (1172 Budapest, Liget sor 21.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
35 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2013/5. rész Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.14 2013.06.25 Szabados és Társa Építõipari Kft. (1212 Budapest, II. Rákóczi F. u. 146.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
36 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2013/6. rész Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.05.14 2013.06.25 Viarex Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 35.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
37 Molnár Ferenc Általános Iskola számára közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.05.23 2013.07.19 ÍZ-Land 2008 Kft. (1202 Budapest, Kéreg u. 10.) Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
38 Ferencváros Önkormányzata részére közköltségen történõ temetési szolgáltatás nyújtása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.06.10 2013.07.14 MORTALIS Temetkezési Szállító és Szolgáltató Kft. (1182 Bp., Kõrös u. 18.) Nyertes ajánlattevõ - Ferencváros Önkormányzata
39 Bp., IX. Gát u. 3-5. sz. alatti lakóépület felújítása, J.A. Emlékhely kialak. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-9754/2013. 2013.06.14 nem 2013.09.30 "Gát u. 2013" Konzorcium (Bástya Millennium Kft., ÉPKAR Zrt.) Nyertes ajánlattevõ - Ferencváros Önkormányzata
40 FEV IX. Zrt. Tulajdonában lévõ 36936 és 36941 hrsz. Számon szereplõ telkeken (Ráday u. 57.és Lónyay u. 56.) új hivatali épületre vonatkozó építési eng. Terdokumentáció elk. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.06.17 2013.07.12 TSPC Kft. (1119 Bp., Fejér Lipót u. 65. 15/119.) Nyertes ajánlattevõ - FEV IX. Zrt.
41 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára gyermekétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.06.28 2013.08.15 ÍZ-Land 2008 Kft. (1202 Budapest, Kéreg u. 10.) Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
42 Önkormányzati tulajdonú üres lakások (2 db) felújítása 2013/4. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.06.20 2013.08.12 Bp., IX. Sobiesky J. u. 9.: Bonatus Kivitelezõ Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) Bp., IX. Bokréta u. 12. fsz. 1.: Lipcsei és Társa Bt. (1144 Budapest, Gvadányi út 32-34.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
43 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium számára iskolai közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.06.27 2013.08.21 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
44 Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola számára közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.06.25 2013.08.16 ÍZ-Land 2008 Kft. (1202 Budapest, Kéreg u. 10.) Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
45 Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola számára közétkeztetés biztosítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.06.28 2013.08.21 Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 29-31.) Nyertes ajánlattevõ - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
46 Budapest, IX. Soroksári út 84. sz. alatti lakóépület veszélyes kéményeinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.07.03 2013.07.19 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
47 Budapest, IX. Gubacsi út 21. sz. alatti lakóépület veszélyes kéményeinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.07.03 2013.07.19 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
48 Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ üres lakások felújítása 2013/5. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont 2013.07.24 2013.09.16 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
49 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola és a Körösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola takarítási feladatainak ellátása Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 2013.07.26 2013.09.02 "1. rész (Bakáts téri Iskola): eredménytelen. 2.rész (Kõrösi Cs. S. Iskola): Precíz Partner Bt. (1041 Bp., Latabár Kálmán u. 13.) " Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
50 Budapest, IX. kerületi Páva utca (Mester u. és Tompa u. közötti szakaszának) útfelújítása Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 2013.08.14 2013.09.16 VIA APPIA Nouva Kft.(1073 Budapest, Hernád u. 7. II. em. 18) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
51 Ferencváros Önkormányzata részére hosszúlejáratú hitel felvétele (420,0 MFt) II. eljárás Kbt. 89. § (2) d) szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (kétszakaszos) közbeszerzési eljárás 2013.08.27 2013.11.11 UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Bp., Szabadság tér 5-6. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
52 Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ üres lakások felújítása 2013/6 Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont 2013.09.13 igen nem 2013.11.04 Bp., IX. Telepy u. 34. II. 30. - PRECÍZ Kft.; Bp., IX. Vágóhíd u. 31-33. III.ép. Fszt. 6. - Lipcsei és Társa Bt. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
53 Bp., IX. Ferenc krt. 23. IV. 6. sz. lakásban kémény felújítás Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.09.25 2013.10.14 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
54 Bp., IX. Ferenc tér 4. fszt. 11. lakás kémény felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.09.25 2013.10.14 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
55 Bp., IX. Gát u. 25. sz. lakóépület kémény felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.09.25 2013.10.14 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
56 Bp., IX. Gát u. 20. sz. lakóépület felújítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.09.20 2013. 11. hó Pannon Építõ Kft. (1185 Budapest, Üllõi út 731.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
57 Bp., IX. Lenhossék u. 7-9. sz. lakóépület felújítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2013.09.20 2013. 11. hó Épkar Zrt. (1112 Bp., Németvölgyi út 146.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
58 Kémény felújítás FESZGYI Iroda Bp., IX. Tûzoltó u. 23. Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.10.17 2013.11.08 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
59 Polgármesteri Hivatal részére irodaszerek beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2013.11.11 2013.12.17 " I-COM Iroda – Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2.) " Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
60 Kertészeti melléktermékek hasznosítására berendezés beszerzése (FESZOFE) Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.11.05 2013.12.09 Erdõgépker Vállalkozó és Kereskedõ Kft. ( 6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
61 Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal épületeinek õrzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.11.04 2013.12.16 Gold Detektor Kft (2730 Albertirsa Tulipán u. 21.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
62 FIÜK által üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.11.11 2013.12.16 "Közös Ajánlattevõk: Precíz Szolgáltatás Kft. (1041 Budapest, Latabár K. u. 13.) Flor Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/7-9.) " Nyertes ajánlattevõ - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
63 Budapest Fõváros IX. kerület Polgármesteri Hivatal takarítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.11.08 2013.12.16 VERLATER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (2181 Iklad, Szabadság út 183.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
64 Lakóépület teljes felújítása IX., Viola u. 37/c. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-21501/2013 2013.11.20 2014.01.20 "Ajánlattevõ 1.: Szabados és Társa Kft. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 146. és Ajánlattevõ 2.: E-Builder Kft. 1094 Budapest, Páva u. 5. 4/21. " Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
65 Üres lakások felújítása 2013/7. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 121. § (1) bek. B) pont 2013.11.11 2013.12.31 "1. rész:Bp., IX. Földváry u. 3. 1. em. 29. sz. - Balage Bt. 1162 Budapest, Segesvár u. 5. 2.rész: Bp., IX. Ráday u. 8. I. em. 7. - Árkád Épszer Kft. 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. emelet 14. 3. rész: Bp., IX. Sobieski J. u. 5. fsz. 7. - Nagy Imre és Építész Társai Kft. 1027 Budapest, Frankel Leó út 20. 4. rész: Bp., IX. Haller u. 4. 3. em. 58. - Balage Bt. 1162 Budapest, Segesvár u. 5. 5. rész: Bp., IX. Vágóhíd u. 31-33. XII. ép. fsz. 3. - Weiser Károly 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3. 6. rész: Bp., VII. kerület Hernád u. 26. 1. em. 18.- Balage Bt. Székhely: 1162 Budapest, Segesvár u. 5. " Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
66 Bp., IX. Tûzoltó u. 33/b. sz. lakóépület kémény felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2013.12.04 2013.12.20 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
67 Ferencváros újság nyomdai elkészítése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.12.06 2014.01.20 "Pannónia Nyomda Kft. 1139 Budapest, Frangepán u. 16." Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ
68 Ingatlanok takarítása, hulladékgyûjtõ edények mosása (FESZOFE) Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.12.12 2014.01.27 "1. rész: Majorosné Tatár Marianna e. vállalkozó 2. rész: Héleux Kft. 3. rész: Ingatlan Universum Kft. 4. rész: Tiszta Ház Kft. 5. rész: Verlater Kft. 6. rész: Lak Renc Bau Kft. " FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
69 Üres lakások felújítása 2013/8. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-24087/2013. 2013.12.20 igen nem 2014.02.14 1.rész: Nagy Imre és Építész Társai Kft. 2. rész: Lipcsei és Társa Bt. 3. rész: Precíz Kft. 4. rész: Gazsi és Gazsi Kft. 5. rész: Lipcsei és Társa Bt. 6. rész: Lipcsei és Társa Bt. 7. rész: Precíz Kft. 8. rész: Precíz Kft. Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Nyertes ajánlattevõ