Vissza

Sorszám: A hivatalosan megjelent kiírás: A lefolytatandó közbeszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Indítási időpont: Előzetes vitarendezés volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Jogorvoslat volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Szerződéskötés időpontja: Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerződő felek megnevezése: A teljesítés szerződésszerű volt -e? A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Az ellenszolgáltatás teljesítésének legutolsó időpontja: Eddig kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Megjegyzés:
FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2014.01.01.- )
1 Bp., IX. Balázs B. u. 11. sz. alatti lakóépület teljes felújítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-3748/2014 2014.02.26 2014.06.16 "LATEREX Építõ Kft. (1095 Budapest, Hídépítõ u. 1-12.) ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) közös ajánlattevõk " Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
2 Polgármesteri Hivatal részére nyomtató flotta beszerzése I. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.01.17 2014.02.28 Ferencváros Önk. Polgármesteri Hivatal - Nyertes Ajánlattevõ Új eljárás kerül kiírásra
3 Épületek és lakások hibaelhárítási és gyorsszolgálati munkái Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.01.28 2014.03.04 Viarex Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 35.) FEV IX. Zrt. - Nyertes Ajánlattevõ
4 Épületek és lakások felújítása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.01.28 2014.03.04 Viarex Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 35.) FEV IX. Zrt. - Nyertes Ajánlattevõ
5 Fv. Önk. Tul. lévõ üres lakások felújítása 2014/1. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-2296/2014. 2014.02.03 2014.04.14 1.rész: Bp., IX. Gát u. 10. III. 17. - Balage Bt. 2. rész: Drégely u. 12. I. 16. - Lipcsei és Tsa Bt. 3. rész: Drégely u. 10. III. 30. - Lipcsei és Tsa Bt. 4. rész: Haller u. 4. II. 41. - Lipcsei és Tsa Bt. 5. rész: Lónyay u. 26. fszt. 5. - Lipcsei és Tsa Bt. 6. rész: Ernõ u. 19. II. 19. - Balage Bt. 7. rész: Gyáli út 21-23. VI. ép. III. 16. - Balage Bt. Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
6 Bp., IX. Gát u. 8. sz. alatti életveszélyes kémények felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.01.28 2014.02.17 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
7 Polgármesteri Hivatal részére nyomtató flotta beszerzése II. Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.02.14 2014.03.17 COLORSPECTRUM Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 26.) Ferencváros Önk. Polgármesteri Hivatal - Nyertes Ajánlattevõ
8 Fv. Önk. Tul. Lévõ közterületeken fásszárú növények gondozása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.02.19 2014.03.24 Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. (1214 Bp., Rákóczi F. út 324.) és a Garden Fasorfenntartó Kft. (1214 Bp., Rákóczi F. út 324.) közös ajánlattevõk FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
9 Fv. Önk. tul. lévõ üres lakások felújítása 2014/2. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-3732/2014. 2014.02.26 2014.05.07 1. rész: Bp., IX. kerület Gát u. 23. I. em. 12. - Balage Bt. 2. rész: Bp., IX. kerület Drégely u. 18. I. em. 30. Lipcsei és Tsa Bt. 3. rész: Bp., IX. kerület Vágóhíd u. 31-33. XI. ép. fsz. 15. - Lipcsei és Tsa Bt. Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
10 Ferencváros Önkormányzatának kezelésében lévõ növényszigetek, parkok, zöldterületek gondozási feladatai Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.03.10 2014.04.14 Boróka 98 Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(1039 Bp. Gyula u. 33.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
11 Budapest, IX. Mátyás utca 9. sz. alatti lakóépület szuterénjében lévõ Sanyi és Aranka Színház veszélyes kéményei felújítási munkáinak kivitelezése Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.03.04 2014.03.13 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
12 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának illetékességi területén és Ajánlatkérõ üzemeltetésében lévõ utak útkarbantartási munkáinak elvégzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.03.13 2014.04.22 Óbudai Zöldterületépítõ és Fenntartó Bt. (1048 Budapest, Falemez u 11. fszt 2.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
13 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala új épületének kivitelezése, kiviteli terv készítéssel, az Ajánlatkérõ által rendelkezésre bocsátott építési engedélyezési terv alapján, a nyertes Ajánlattevõ által finanszírozott épület bérbeadása útján történõ hasznosítással, földhasználattal közösségi értékhatárt meghaladó tárgyalásos közbeszerzési eljárás TED 2014/S 046-076471 KÉ-3599/2014. 2014.03.06 2014.05.12 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
14 Bp., IX. Haller u. 4. sz. alatti lakóépület életveszélyes kéményeinek felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.03.17 2014.03.26 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
15 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ öntözõrendszerek, ivókutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.14 2014.05.20 Polygon Szolgáltató 2000 Kft. (1039 Bp., Gyula u. 33.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
16 Budapest, IX. Balázs B. u. 32/A. és 32/B. sz. alatti lakóépületek rehabilitációs felújítása Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-7002/2014 2014.04.11 2014.07.23 "MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. " Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
17 1095 Budapest, Mátyás u. 11. fszt. 8. ls 1091 Bp., Üllõi út 53/b. sz. lakóépületek felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.04.15 2014.04.29 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
18 Budapest IX. kerületi Intézmény felújítások 2014/1. hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.18 2014.06.01 "Precíz Épületgépészeti, Építészeti Szolgáltató Kft. ( 1094 Budapest, Tompa u. 15/B. fsz. 1.) " Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
19 Budapest IX. kerületi Intézmény felújítások 2014/2. hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.18 2014.06.30 "Mázás Építõipari és Kereskedelmi Kft. (2316 Tököl, Diana sétány 101.) " Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
20 Budapest IX. kerületi intézmény felújítások 2014/3. hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.18 2014.05.27 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
21 Budapest IX. kerületi intézmény felújítások 2014/4. hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.18 2014.06.06 Precíz Épületgépészeti, Építészeti Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Tompa u. 15/b. fsz. 1.): Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
22 Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.17 2014.05.23 "LIÁN Kertészeti Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) " FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
23 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan a Gát u. 25. sz. alatti épület homlokzat felújításához kiviteli terv elkészítése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.04.28 2014.05.20 Ybl Tervezõ Kft. (1052 Bp., Bécsi u. 1.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
24 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 azonosító számú projekt keretében a Budapest IX. kerület Gát u. (Thaly Kálmán u. és Márton u. közötti szakasz) útépítés-közvilágítás-csapadékelvezetés Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.04 2014.07.15 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
25 Bp., IX. Lónyay u. 26. fszt. 41. és Liliom u. 54. I. 15. sz. alatti lakások életveszélyes kéményeinek felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.06.04 2014.06.18 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
26 Térfigyelõ rendszer bõvítése Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.06 2014.07.11 M.B.V. Szolgáltató Kft. (1171 Budapest, Pajta u. 26.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
27 Gyáli út 21-23. lakótömb udvari vízvezeték és csatornavezeték átépítés Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.12 2014.08.06 E-Builder Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5. IV./21.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
28 Illatos út 5/c. sz. alatti lakóépület bontása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.12 2014.08.26 LAK-RENC BAU Kft. (1201 Budapest, Baross u. 105. fsz. 8.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
29 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem" megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan térfigyelõ rendszer bõvítése Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.05 M.B.V. Szolgáltató Kft. (1171 Budapest, Pajta u. 26.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
30 Kliens oldali informatikai infrastruktúra elemek beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.19 2014.08.14 Exicom Investor Holding Kft. (1044 Budapest, Óradné u. 5.) Ferencváros Önk. Polgármesteri Hivatal - Nyertes Ajánlattevõ
31 Budapest, IX. kerület Üllõi úti szervizút (Pöttyös u. és Csárdás köz közötti szakaszon) egyírányúsítása, járdaszélesítés és parkoló építés Hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.18 2014.07.28 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
32 Budapest, IX. kerület közterületein lévõ játszótereken elhelyezett játszóeszközök és meglévõ fitnesz eszközök cseréje, pótlása Hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 2014.06.18 2014.09.01 Kompken Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1223 Budapest, Gyep tér 2.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
33 Budapest, IX. kerületi intézményi felújítások 2014/3. II. Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2014.06.19 2014.08.05 Delta Épker Kft. (1172 Budapest, Liget sor 21.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
34 Budapest, IX. kerület Gát u. vízvezeték kiváltása kivitelezése Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.19 2014.09.01 Dorla-Bau Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2011 Budakalász, Munkácsy Mihály u. 24.) Budapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata - Nyertes Ajánlattevõ
35 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2014/3 Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2014.06.19 2014.08.05 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
36 Közétkeztetés biztosítása 1096 Budapest Fõváros IX. Kerület, Csicsergõ Óvoda, Thaly Kálmán u. 17 és 38. sz. alatti intézményei számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.18 GASTRO-TOM Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. (2081 Piliscsaba, Nádor Erdõ u. 24.) Csicsergõ Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
37 Közétkeztetés biztosítása 1092 Budapest Fõváros IX. Kerület, Kicsi Bocs Óvoda, Erkel u.10. sz. alatti intézménye számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.19 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Kicsi Bocs Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
38 Közétkeztetés biztosítása Budapest Fõváros IX. Kerület, Kerekerdõ Óvoda, 1097 Budapest, Vágóhíd 35. és 37. sz. intézményei számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.21 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Kerekerdõ Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
39 Közétkeztetés biztosítása az Epres Óvoda, 1094 Budapest Fõváros IX. Kerület, Epreserdõ u. 10. sz. alatti intézménye számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.19 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Epres Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
40 Közétkeztetés biztosítása a Méhecske Óvoda 1091 Budapest Fõváros IX. Kerület, Ifjúmunkás u. 30. sz. alatti intézménye számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.19 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Méhecske Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
41 Közétkeztetés biztosítása az Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest Fõváros IX. Kerület,, Hurok u. 9. sz. alatti intézménye számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.19 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Ugrifüles Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
42 Közétkeztetés biztosítása a 1098 Budapest Fõváros IX. Kerület, Napfény Óvoda, Napfény u. 4. alatti intézménye számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.19 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Napfény Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
43 Közétkeztetés biztosítása a Liliom Óvoda 1094 Budapest Fõváros IX. Kerület, Liliom u. 15. sz. alatti intézménye számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.19 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) Liliom Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
44 Közétkeztetés biztosítása 1097 Budapest Fõváros IX. Kerület, Csudafa Óvoda, Óbester u. 9. és Kén u.1. sz. alatti intézményei számára Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.20 2014.08.21 GASTRO-TOM Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. (2081 Piliscsaba, Nádor Erdõ u. 24.) Csudafa Óvoda - Nyertes Ajánlattevõ
45 1094 Budapest, Balázs Béla u.13. szám alatti lakóépület életveszélyes kéményeinek felújítása Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.06.23 2014.07.07 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
46 Kertészeti melléktermékeket hasznosító berendezések beszerzése: Lombaprító gép Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.06.27 2014.08.11 Erdõgépker Vállalkozó és Kereskedõ Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András u. 49.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
47 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest Lenhossék utca 24-28. szám alatti épületében, új kondenzációs hõközpont Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.07.02 2014.08.08 M.H.M. Építõipari és Szolgáltató Kft. (2081 Piliscsaba, Új utca 6.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
48 1091 Budapest, Üllõi út u. 75-77. szám alatti lakóépület kéményeinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.07.02 2014.07.14 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
49 Budapest, IX. kerület Táblás köz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sz. alatti társasházak önálló vízmérésének megoldása Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.07.03 2014.08.27 Csatorna-Víz Szervíz Kft. (1225 Budapest, Angeli út 1/b.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
50 Budapest, IX. kerület Mester u. 45. sz. alatti FESZ szakrendelõ felújítása és átalakítása, valamint a Budapest IX. kerület Ifjúmunkás u. 25. sz. alatti Mozgásszervi Centrum tornatermi padlóburkolat cseréje Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.07.03 2014.08.11 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
51 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem" megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan a Budapest IX. kerület Gát u. 3-5., Lenhossék u. 7-9., illetve Gát u. 20. közös zöld Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 2014.07.03 2014.08.04 Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
52 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest Lenhossék utca 24-28. szám alatti épületében, új kondenzációs hõközpont Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.07.04 2014.08.11 A Verlater Kft., mint a lefolytatott közebszerzési eljárás nyertese a megkötendõ szerzõdést kapacitáshiány miatt nem tudta teljesíteni, így a szerzõdés megkötésétõl elállt'
53 Brikett tároló csarnok építése Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.07.18 2014.08.25 TESZ-97 Szerelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2371 Dabas-Sári, Fehérakác u. 3.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
54 Körösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola takarítási feladatainak ellátása Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.07.29 2014.09.01 Precíz Partner Bt. (1041 Budapest, Latabár Kálmán u. 13.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
55 Budapest IX. kerület, Nehru part hrsz.37061/6, hrsz.37061/6 (Duna part menti terület a Petõfi híd és a Bálna között és a Petõfi híd alatti terület) Gizella sétány egy része hrsz.38017/10 rekonstrukciója Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2014.07.30 2014.09.22 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult'
56 Települési szilárdhulladék hasznosító berendezés beszerzése: Hulladékaprító gép Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.08.01 2014.09.09 HUN-IKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Mihály u. 14/b.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
57 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére karbantartási anyagok beszerzése Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.08.01 2014.09.22 2.Rész: „Épületgépészeti anyagok beszerzése”: Idomok Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108) 4.Rész: „Villanyszerelési anyagok beszerzése”: Trimen Thermovill Kft. (1094 Budapest, Tûzoltó u.92) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
58 1095 Budapest, Gát u. 10. sz. alatti lakóépület s kéményeinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.08.06 2014.08.22 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
59 Budapest, IX. kerület Üllõi úti szervizút (Pöttyös u. és Csárdás köz közötti szakaszon) egyírányúsítása, járdaszélesítés és parkoló építés II. Hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.08.12 2014.10.08 Óbudai Zöldterületépítõ és Fenntartó Bt. (1048 Budapest, Falemez u. 11. fszt. 2.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
60 Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban- József Attila Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan a Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti Ferencváros Munkaerõ-piaci Iroda kialakítása az épület homlokzatának felújítása Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.08.15 2014.09.22 Kasza-Invest Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) és Viarex Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u 35.) közös ajánlattevõk Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
61 Budapest, IX. kerület Gát u. (Thaly K .u. és Márton u. közötti szakasz) útépítés-közvilágítás-csapadékelvezetés kivitelezése II. JAT Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.08.21 2014.09.23 Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
62 Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ épületek és lakások felújítási munkálatainak elvégzése 2. Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli nem tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014.09.03 2014.10.07 Viarex Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 35.) FEV IX. Zrt. - Nyertes Ajánlattevõ
63 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása 2014/4 Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-18645/2014 2014.09.05 2014.11.11 1.rész: Bp., IX. Vágóhíd u. 23-29. IV. ép. H. lp. I. em. 29. - Lipcsei és Társa Bt., 2. rész: Bp., IX. Dandár u. 24. II. em. 21. - Precíz Kft., 3. rész: Bp., IX. Dandár u. 24. fszt. 2. - Precíz Kft., 4. rész: Bp., IX. Gyáli út 21-23. VIII. ép. I. em. 14. - Precíz Kft., 5. rész: Bp., IX. Haller u. 8-10. III. lp. fszt. 37. - Lipcsei és Társa Bt., 6. rész: Bp., IX. Soroksári u. 84. fszt. 10. - Precíz Kft., 7. rész: Bp., IX. Üllõi u. 77. I. em. 3. - Precíz Kft., 8. rész: Bp., IX. Lenhossék u. 12. II. em. 27. - Lipcsei és Társa Bt., 9. rész: Bp., XX. Berkenye u. 5. X. em. 62. - Lipcsei és Társa Bt., 10. rész: Bp., VII. Thököly u. 12. fsz. 4. - Precíz Kft., 11. rész: Bp., IX. Drégely u. 12. II. em. 49. - Precíz Kft. Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
64 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal épületei õrzése Kbt. 89. § (2) d) szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (kétszakaszos) közbeszerzési eljárás TED 2014/S 189-333866 KÉ-20041/2014 2014.09.22 2014.12.08 Ferencváros Önk. Ferencvárosi Közterület-felügyelet - Nyertes Ajánlattevõ
65 1093 Budapest, Lónyai u 43. fszt. üzlet, a Mátyás u. 4. fszt. 5, és a Bakáts u.5. III.emelet 1/1.sz. alatti lakások kéményeinek felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.09.25 2014.10.03 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
66 Budapest, IX. kerület Mester u. 18. fszt. üzlet, és a Mester u. 51. sz. alatti fodrászat kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.10.28 2014.11.11 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
67 Budapest, IX. kerület Ernõ u. 5. fszt. 1.,és a Vágóhíd u. 31-33. sz. alatti iskola kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.10.28 2014.11.11 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
68 Budapest, IX. kerület Üllõi út 87. kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2014.11.17 2014.11.25 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ