Történet

Cégalapítás, alapításkori tevékenység végzése 2010-ig

Magyarországon elsőként Budapesten, a Ferencvárosban alakult meg francia minta szerint SEM IX. néven vegyes gazdasági társaság, melynek tulajdonosai voltak: a kerületi önkormányzat (51%), az OTP (24,5%) és a francia CDC (24,5%).

Az 1992. február 22-én aláírt Alapító Okirat szerint a Társaság legfőbb feladata városfejlesztési akciók indítása és irányítása Ferencváros területén.

A francia SEM-ek (Société d’Économie Mixte = vegyes gazdasági társaság) mintájára létrehozott társaság a városfejlesztési akciókat a Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából és számlájára bonyolította le, koncepciója: közterületek feljavítása, forgalomcsillapított övezetek kialakítása, parkolási lehetőségek biztosítása, zöldterületek kiépítése.

A Ferencvárosi Önkormányzat döntése alapján a kijelölt akcióterületen belül (Ferenc krt. - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt terület) található üres, ill. bontással üressé tehető telkek kerültek értékesítésre a SEM IX. Zrt. által, az ebből befolyó bevételek pedig a városrendezési munkák költségeit fedezték. A jogelőd társaság tulajdonosi összetétele több alkalommal változott (Ferencvárosi Önkormányzat, Városfejlesztés Zrt., OTP Bank Nyrt.).

Egyszemélyes tulajdonossá válás, új vagyonkezelési modell, a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadása

2010. október 6-án Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata megvásárolta a Városfejlesztés Zrt. tulajdonában lévő részvényeket, így a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. egyszemélyes tulajdonosává vált, majd 2010. decemberében a tulajdonos a SEM IX. Zrt. feltőkésítéséről döntött a társaság bázisán központosítottabb feladatellátást és az erősebb tulajdonosi kontroll kialakítását is elősegítve

A döntés nyomán 2011-ben a SEM IX. Zrt. átvette az Önkormányzattól a kerületi közbeszerzések lebonyolítását, majd a központosítás újabb lépéseiként a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadását követően a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálása is megtörtént a SEM IX. Zrt.-be.

Ezekkel a feladatátadásokat kísérő cégjogi lépésekkel, lényegében egy új vagyonkezelői modell kiépítésével - a társaság által ellátott kerületi városfejlesztési és közbeszerzési feladatok kiegészültek a vagyonkezeléssel/bérleményüzemeltetéssel is - hatékonyabb, átláthatóbb és erősebb tulajdonosi kontrollt biztosító működtetést sikerült megvalósítani.

Cégnévváltozás

Az 1992-es elnevezés – (Société d'Économie Mixte = vegyes gazdasági társaság) már az eredeti tulajdonosok kiválásakor sem volt időszerű – a feladatbővüléssel azonban a Társaság sokkal közelebb került a kerület lakosságához, kiemelt ügyfélkapcsolati feladatok váltak mindennapi feladataivá, amihez elengedhetetlenné vált egy könnyebben beazonosítható, kevésbé félreérthető és egyszerűbben megjegyezhető cég elnevezés.

Ennek megfelelően a Társaság cégneve 2012. májustól FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-re (rövidített neve pedig a FEV IX. Zrt.) változott.

Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadása

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 189/2015.(V.21.) számú határozatával úgy döntött, hogy kiegészíti az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egységes irányítását a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bázisán, és ezzel a döntéssel a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvad a FEV IX. Zrt.-be, majd a továbbiakban egy egységes társaságként működnek tovább. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a beolvadást 2015. szeptember 8-i fordulónappal jegyezte be.

 

Városfejlesztési, város-rehabilitációs sikerek, elismerések:

1995. az Év lakóháza cím

1996. Magyar Urbanisztikai Társaságtól Hild érem

1997. az országos ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton 1. díj és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíja

1998. FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázatán a közcélú beruházások kategóriájának 1. díja

2015. FIABCI nívódíj pályázaton a IX. kerület Tömbrehabilitáció és városmegújítási akció II. díja

        Magyar Urbanisztikai Társaság különdíja

 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI ELOZETES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE


Tervezet

 

Ssz.

 

A közbeszerzés tárgya

 

Költségvetési sor
és megnevezése

 

Az eljárás fajtája
a Kbt. szerint

 

Az eljárás megindításának (várható) ideje:

1.

Thaly K. 17. 40 férőhelyes bölcsőde kialakítása, parképítés
- építési beruházás

5801
Bölcsőde építés

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

2.

Márton u. 3/a. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4375
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

3.

Balázs B. u. 14. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4370
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

4.

Természettudományos laborok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
- építési beruházás

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

5.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés kémiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

6.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés fizikai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

7.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés biológiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

8.

Természettudományos labor ok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
Bútorok beszerzése
-árubeszerzés

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

9.

Hosszútávúlakásfelújítási hitel nyújtása (900 MFt)
- szolgáltatás

1890
Polgármesteri Hivatal kiadásai – kamat kiadás

Kbt. IV. fejezete szerinti – közösségi értékhatárt elérő – tárgyalásos eljárás

2011. március

10.

Markusovszky park felújítása
 III. ütem
- építési beruházás

4001
Parkfelújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. április

11.

Oktatási intézmények részére személyszállítás
- Szolgáltatás

3102
Táborozás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. május

12.

Parkfenntartás
- szolgáltatás

3141
Parkfenntartás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

13.

Közutak fenntartása - kátyúzás
- építési beruházás

3171
Közutak fenntartása

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

14.

Irodaszerek és számítástechnikai kellékek beszerzése
- árubeszerzés

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember

15.

Takarítási szolgáltatás a Hivatal részére
- szolgáltatás

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember