Csarnok Tér projekt

„BELSŐ-FERENCVÁROS KULTURÁLIS NEGYED FEJLESZTÉSE”

Azonosítószám: KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003

EU PÁLYÁZAT

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011-ben pályázatot nyert „Belső Ferencváros Kulturális negyed fejlesztése” címmel, Közép-Magyarország Operatív Program keretében.

A projekt 490.196.899 Ft-ból valósul meg, melyből 368.983.274 Ft Uniós forrásból származó támogatás, Ferencváros Önkormányzata 121.213.625 Ft önerőt biztosít.

A Támogatási Szerződés 2011. szeptember 1-én került aláírásra, ezt követően megkezdődött a pályázat megvalósítása.

 

Projekt bemutatása:

A projekt 4 kiemelt városfejlesztési elemet ötvöz: városkép fejlesztését, megújítását; örökségvédelmet; közlekedésszervezési intézkedéseket és helyi gazdaságfejlesztést szolgáló üzleti portálok felújítását.

A projekt megvalósításával korszerű és hosszú távon fenntartható fizikai környezet jött létre, melynek keretén belül egyaránt építési-és ún. „soft” tevékenységek valósultak meg, átépült a Csarnok tér – Egyetem kert, a Ráday utcában négy épület portálja és két elektromos kapcsolószekrény, a Pipa utca 6.sz. alatt Turisztikai Információs Központ (Infopont) létesült, a pályázat szerves részét képező „soft” tevékenységek a Ráday utca mindennapjainak színesebbé tételét szolgálták. Mindemellett megújult a Ráday Könyvesház és kialakításra került a Ráday pinceklub is.

A közvetett „Soft” programot a „Zöld udvar” (célja, hogy a Ráday utca és vonzáskörzetében lévő lakóházak udvarán több zöldfelület, növényzet jelenjen meg), „Nyitott utca - Nyitott udvar” (célja, hogy a Ráday utca és vonzáskörzetében lévő non-profit szervezetekhez közösségi-kulturális programok megvalósítása útján megnyissák udvaraikat a közösség számára, illetve az „utcai” szereplők kulturális-gasztronómiai programok útján a közönség részére vonzóbbá tegyék a Ráday utcát), és „Pünkösdi virágünnep” (célja, hogy a jelentkezők a pünkösdi fesztiválhoz kapcsolódóan „kiegészítő”, azt gazdagító kulturális-gasztronómiai-turisztikai programsorozatot hozzanak létre) című egymásra épülő projektelemek alkották.

A meghirdetett „mini projektek” akcióterülete a Ráday utca (Bakáts tér és a Kálvin tér között), a Bakáts tér, a Kálvin tér és a Csarnok tér, mely harmonizál az EU pályázatban szereplő Közvetlen „Soft” program helyszínével, valamint érinti az építési tevékenységek által lefedett fejlesztési területeket is.

A Csarnok tér záró eseménye a 2013. június 20-án megtartott átadási ünnepség volt.

A projekt záró dátuma: 2013. augusztus 15.

 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI ELOZETES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE


Tervezet

 

Ssz.

 

A közbeszerzés tárgya

 

Költségvetési sor
és megnevezése

 

Az eljárás fajtája
a Kbt. szerint

 

Az eljárás megindításának (várható) ideje:

1.

Thaly K. 17. 40 férőhelyes bölcsőde kialakítása, parképítés
- építési beruházás

5801
Bölcsőde építés

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

2.

Márton u. 3/a. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4375
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

3.

Balázs B. u. 14. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4370
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

4.

Természettudományos laborok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
- építési beruházás

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

5.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés kémiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

6.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés fizikai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

7.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés biológiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

8.

Természettudományos labor ok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
Bútorok beszerzése
-árubeszerzés

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

9.

Hosszútávúlakásfelújítási hitel nyújtása (900 MFt)
- szolgáltatás

1890
Polgármesteri Hivatal kiadásai – kamat kiadás

Kbt. IV. fejezete szerinti – közösségi értékhatárt elérő – tárgyalásos eljárás

2011. március

10.

Markusovszky park felújítása
 III. ütem
- építési beruházás

4001
Parkfelújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. április

11.

Oktatási intézmények részére személyszállítás
- Szolgáltatás

3102
Táborozás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. május

12.

Parkfenntartás
- szolgáltatás

3141
Parkfenntartás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

13.

Közutak fenntartása - kátyúzás
- építési beruházás

3171
Közutak fenntartása

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

14.

Irodaszerek és számítástechnikai kellékek beszerzése
- árubeszerzés

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember

15.

Takarítási szolgáltatás a Hivatal részére
- szolgáltatás

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember