József Attila Terv I. ütem

Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem

 

A Kormány 1649/2012.(XII.19.) sz. határozata szerint a „Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” c. részletes projektjavaslat 100% támogatási intenzitású 2.810.068.607,- Ft támogatásban részesült.

A műszaki megvalósítás kezdete és vége:     2013.01.24. - 2015.09.30.

A kedvezményezett Önkormányzat a JAT kiemelt projekttel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátásával 2013. január 31-én kötött megállapodásban bízta meg a FEV IX. Zrt-t.

 

Projekt bemutatása:

A Középső-Ferencváros közel 80 hektáros, 44 tömbnyi városrésze az 1990-es évek elején a főváros egyik legrosszabb fizikai állapotú területe volt, kritikus társadalmi lecsúszási folyamatok jellemezték. Az 1992 óta tartó értékőrző városmegújítási akció pillére: önkormányzati lakóházak felújítása, társasházak felújításának pályázati támogatása, közterületek megújítása, új épületek létesítése a magántőke bevonásával. Az akció 4. súlypontja Ferencváros legnagyobb kiterjedésű, egyik legrosszabb állapotú területe, a Gát utca menti hét tömb, a József Attila Terv (továbbiakban JAT) térsége. A JAT célterülete a Gát u., Thaly K. u. és Márton u. közti szakasza, melynek önkormányzati tulajdonú akcióterületén komplex városmegújítást kíván megvalósítani a projekt kiterjesztésével, a FEV IX. Zrt. közreműködésével.

Gát utca rehabilitációja:

A Gát utca korszerűsítése, felújítása során a járda és az útpálya felbontására és új pályaszerkezettel, faltól – falig térkő burkolattal történő átépítésére kerül sor a Thaly Kálmán és Márton utca közötti szakaszon. Az egyirányú forgalmi sáv mellett növénykazettákkal határolt párhuzamos parkolást és szélesebb járdákat terveznek. Az útépítés korszerűsítése jelentősebb közmű-beavatkozást nem von maga után. A közművek közül a csapadékvíz-elvezetés rendszere az, mely módosítást igényel. Az utca vízelvezetését víznyelőkkel biztosították. Az utca rekonstrukciójának része a közvilágítás korszerűsítése, a légkábelek földbe helyezése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

József Attila Emlékhely kialakítása:

A Gát u. 3. József Attila szülőháza, itt található a róla elnevezett emlékhely, amely felújításra, bővítésre szorul. A beavatkozás eredményeként megnövekszik a látogató tér, tágasabb, jobban felszerelt épületrész biztosítja az emlékhely működését, kulturális rendezvények megtartását.

Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ (továbbiakban: FSZKK) és Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda:

A Lenhossék utca 7-9. földszintjén került elhelyezésre a tervezett Szociális és Közösségi Központ, a Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda pedig a Gát u. 25. sz. alatt, melyek így a szociális város-rehabilitációs célterület közvetlen fizikai környezetében kapnak helyet.

Önkormányzati lakóépületek felújítása:

A fejlesztés I. ütemében a Gát utca 3-5., 20, valamint a Lenhossék u. 7-9. számú épületek komplex megújítására kerül sor. Ez magába foglalja a külső homlokzatok (nyílászárók, tető, porotherm hőszigetelt falazat az új épületrészeknél) lépcsőházak, függőfolyosók felújítását. Sor kerül hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, gépészeti rekonstrukcióra, egészséges szellőzés kialakítására a lakások komfortosítása és az energiahatékonyság javítása érdekében. Az akadálymentesítést az épületek bejáratának OTÉK előírás szerinti átalakítása és a Gát u. 20. és Lenhossék u. 7-9-ben liftek kiépítése biztosítja. A lakások összkomfortosítása érdekében új, korszerű alaprajzú lakások kialakítására kerül sor az alapterület megnövelésével, ami a korábbi komfort nélküli – félkomfortos állapothoz képest lehetővé teszi a megfelelő méretű, felszereltségű konyha és a szükséges mellékhelyiségek kialakítását. Belső zöldterületek kerülnek kialakításra, ennek érdekében bizonyos épületrészek elbontására is sor kerül. 134 meglévő bérlakás kerül megújításra, 106 új szociális bérlakás kialakításával.

A JAT program keretében megvalósuló fejlesztéseket az EU pályázat előírása értelmében ún. „Soft” tevékenységekkel kötelező rendszerbe foglalni, kiegészíteni.

Soft programok bemutatása

A Soft program egy sokrétű, szociális szolgáltatásokat magába foglaló program, melynek keretében kialakításra kerül a célterületen az FSZKK és a Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda. Az FSZKK-ban, a Lenhossék u. 7-9. sz. alatt kerül elhelyezésre a Tanácsadó Iroda, a Családmentori Iroda és a Roma Mentor Csoport. A Lenhossék u. 7-9. sz. alatti iroda elkészültéig a Lenhossék u. 24-28. sz. alatt működik az FSZKK átmenetileg. A Soft tartalmazza továbbá az akcióterületet érintő oktatási intézményeket érintő fejlesztését, az ott tanuló diákok felzárkóztatását, tehetséggondozását.

 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI ELOZETES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE


Tervezet

 

Ssz.

 

A közbeszerzés tárgya

 

Költségvetési sor
és megnevezése

 

Az eljárás fajtája
a Kbt. szerint

 

Az eljárás megindításának (várható) ideje:

1.

Thaly K. 17. 40 férőhelyes bölcsőde kialakítása, parképítés
- építési beruházás

5801
Bölcsőde építés

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

2.

Márton u. 3/a. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4375
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

3.

Balázs B. u. 14. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4370
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

4.

Természettudományos laborok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
- építési beruházás

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

5.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés kémiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

6.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés fizikai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

7.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés biológiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

8.

Természettudományos labor ok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
Bútorok beszerzése
-árubeszerzés

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

9.

Hosszútávúlakásfelújítási hitel nyújtása (900 MFt)
- szolgáltatás

1890
Polgármesteri Hivatal kiadásai – kamat kiadás

Kbt. IV. fejezete szerinti – közösségi értékhatárt elérő – tárgyalásos eljárás

2011. március

10.

Markusovszky park felújítása
 III. ütem
- építési beruházás

4001
Parkfelújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. április

11.

Oktatási intézmények részére személyszállítás
- Szolgáltatás

3102
Táborozás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. május

12.

Parkfenntartás
- szolgáltatás

3141
Parkfenntartás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

13.

Közutak fenntartása - kátyúzás
- építési beruházás

3171
Közutak fenntartása

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

14.

Irodaszerek és számítástechnikai kellékek beszerzése
- árubeszerzés

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember

15.

Takarítási szolgáltatás a Hivatal részére
- szolgáltatás

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember