Közérdekű adatok

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendelet értelmében adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója:

Név:

Beosztás

Illetmény:

Végkielégítés összege:

Felmondási idő:

Vörös Attila

vezérigazgató

970 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

Martos Dániel

vezérigazgató- helyettes

800 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagjai:

Név:

Tisztség:

Tiszteletdíj:

Vörös Attila

elnök

185 000,- Ft / hó

Martos Dániel

tag

130 000,- Ft / hó

Buzgóné Horváth Eszter

tag

130 000,- Ft / hó

Hidasi Gábor

tag

130 000,- Ft / hó

Kovács Gergely

tag

130 000,- Ft / hó

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai:

Név:

Tisztség:

Tiszteletdíj:

Dr. Sáska Zoltán Attila

elnök

145 000,- Ft / hó

Homa Barbara

tag

100 000,- Ft / hó

Jáki Szilvia

tag

100 000,- Ft / hó

Pethő Sarolta

tag

100 000,- Ft / hó

Rátkai Balázs

tag

100 000,- Ft / hó

Sajóné Fabók Éva

tag

100 000,- Ft / hó

2011. évi CXII. tv. szerinti adatszolgáltatás

 2015. év e Ft
Bérköltség (munkavállalók) 186 575
Személyi jellegű egyéb kifizetés (minden) 14 918
Bérjárulékok (minden) 65 624
Személyi jellegű ráfordítások összesen 267 117

 

  e Ft
A FEV IX. Zrt. Tisztségviselőinek (IG, FB) 2015. éves tiszteledíja összesen: 16 200
   
Tisztségviselőknek kifizetett személyi jellegű juttatása nincs  
   
A FEV IX. Zrt. valamennyi munkavállalója részére egységes elven biztosított juttatásai a személyi jellegű egyéb kifizetésekből:
(Cafetéria, étkezési hozzájárulás, magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, SZÉP kártya
egyéb személyi jellegű és béren kívüli juttatások 2015. évben összesen)
11 435

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI ELOZETES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE


Tervezet

 

Ssz.

 

A közbeszerzés tárgya

 

Költségvetési sor
és megnevezése

 

Az eljárás fajtája
a Kbt. szerint

 

Az eljárás megindításának (várható) ideje:

1.

Thaly K. 17. 40 férőhelyes bölcsőde kialakítása, parképítés
- építési beruházás

5801
Bölcsőde építés

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

2.

Márton u. 3/a. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4375
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

3.

Balázs B. u. 14. sz. lakóépület rehabilitációs felújítása
- építési beruházás

4370
Ingatlanügyletek
Épület felújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. február

4.

Természettudományos laborok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
- építési beruházás

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

5.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés kémiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

6.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés fizikai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

7.

Természettudományos labor kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
-árubeszerzés biológiai laborhoz

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

8.

Természettudományos labor ok kialakítása a Leövey K. Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3.
Bútorok beszerzése
-árubeszerzés

5715
Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. március

9.

Hosszútávúlakásfelújítási hitel nyújtása (900 MFt)
- szolgáltatás

1890
Polgármesteri Hivatal kiadásai – kamat kiadás

Kbt. IV. fejezete szerinti – közösségi értékhatárt elérő – tárgyalásos eljárás

2011. március

10.

Markusovszky park felújítása
 III. ütem
- építési beruházás

4001
Parkfelújítás

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. április

11.

Oktatási intézmények részére személyszállítás
- Szolgáltatás

3102
Táborozás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. május

12.

Parkfenntartás
- szolgáltatás

3141
Parkfenntartás

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

13.

Közutak fenntartása - kátyúzás
- építési beruházás

3171
Közutak fenntartása

Pontos paraméterek hiányában egyenlőre még nem meghatározható

2011. szeptember

14.

Irodaszerek és számítástechnikai kellékek beszerzése
- árubeszerzés

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember

15.

Takarítási szolgáltatás a Hivatal részére
- szolgáltatás

3111
Dologi kiadások

Kbt. VI. fejezete szerinti – nemzeti értékhatárt elérő – általános egyszerű eljárás (tárgyalás nélküli)

2011. szeptember